Trans-for-Matha Ensemble

Intermedial Contemporary Music Ensemble

Incoming events:

18 XII 2020
Koncert w ramach IX Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Neofonia

w programie: utwory studentów kompozycji polskich akademii muzycznych

OUR PROJECTS

Trans-for-Matha Ensemble

Intermedial Contemporary Music Ensemble

PL

© Copyright 2019 by Trans-for-Matha Ensemble